Obszary działań

wsparcie IT

wsparcie w obszarze handlu

procesy zakupowe

badania i rozwój

zarządzanie kapitałem ludzkim

transport i zarządzanie flotą