Oferta Handlowa

Alkohol etylowy

Alkohol etylowy

Oferowany przez nas alkohol etylowy produkujemy w Zakładzie Produkcji Etanolu "Goświnowice" spółki BIOAGRA S.A. zlokalizowanym w Głębinowie k/ Nysy.

Proponujemy współpracę handlową w zakresie alkoholu etylowego, w tym alkoholu odwodnionego o jakości paliwowej i PCK, alkoholu etylowego o jakości technicznej, spożywczej, destylatu rolniczego oraz innych rodzajów alkoholu etylowego.

Produkcja obejmuje następujące rodzaje alkoholu:

Alkohol odwodniony

Produkt spełnia najwyższe normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi oraz Unii Europejskiej. Posiada również certyfikat ISCC-EU potwierdzający, że produkcja etanolu prowadzona jest przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Etanol przeznaczony jest głównie na cele paliwowe (bioetanol) i spełnia wymagania normy PN-EN-15376, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów, oraz wymagania klientów.

Etanol ten posiada certyfikat jakości wymagany przez ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Alkohol odwodniony może być również wykorzystywany jako surowiec do produkcji płynów do spryskiwaczy i innych produktów chemicznych. Dla tych zastosowań alkohol ten ma polepszone parametry jakościowe i oferowany jest jako produkt o jakości tzw. PCK.

Alkohol techniczny

Alkohol etylowy o wysokich parametrach fizyko-chemicznych przeznaczony dla chemii gospodarczej, farb, lakierów i rozpuszczalników, przemysłu kosmetycznego, laboratoriów chemicznych, przemysłu chemicznego, chemii samochodowej, w tym również jako surowiec do produkcji płynów do spryskiwaczy.

Alkohol spożywczy

Produkt o wysokiej czystości chemicznej i dużych walorach sensorycznych, spełnia normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi, Unii Europejskiej oraz rygorystyczne wymagania klientów w zakresie zastosowań do celów spożywczych. Produkt ten wykorzystywany jest także w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Proces produkcji objęty jest systemem HACCP.

Producent posiada wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania w zakresie:

 • jakości: ISO 9001,
 • środowiska: ISO 14001,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy: OHSAS 18001.

Etanol został zarejestrowany w systemie REACH pod numerem 01-2119457610-43-0031. Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice” posiada infrastrukturę konieczną do skażania wyżej wymienionych rodzajów alkoholu etylowego zgodnie z wymaganiami klienta.

Estry metylowe

Estry metylowe

Estry metylowe produkujemy w zakładzie BIOAGRA-OIL S.A. w Tychach. Do produkcji estrów wykorzystujemy surowce o wysokiej jakości, uzyskując najwyższej jakości produkty, spełniające wymagania jakościowe polskich i europejskich norm.

Produkcja estrów metylowych odbywa się zgodnie ze standardami ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, a także standardu ISCC-EU.

Proponujemy współpracę w zakresie handlu estrami metylowymi wyższych kwasów tłuszczowych:

 • RME
 • FAME
 • UCOME

Estry metylowe mogą być stosowane jako biologiczny komponent oleju napędowego jak również jako samoistne paliwo tzw. B 100 w pojazdach z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Ogromne znaczenie ma fakt, że estry metylowe zapewniają niski poziom emisji gazów cieplarnianych silników wysokoprężnych, gazów którym przypisuje się niekorzystne zmiany klimatu. B100 może być wykorzystywane do silników wysokoprężnych m.in. w:

 • samochodach osobowych i ciężarowych;
 • autobusach;
 • ciągnikach i maszynach rolniczych;
 • innych maszynach i urządzeniach.

Ponadto estry metylowe znajdują zastosowanie w przemyśle oleo - chemicznym jako surowiec dla innych produktów.

Gliceryna

Gliceryna

W zakładzie BIOAGRA – OIL S.A. w Tychach produkujemy:

 • Glicerynę destylowaną I gatunku o jakości zgodnej z wyd. 8 Europejskiej Pharmacopei.
 • Glicerynę destylowaną E - 422 – jako dodatek do żywności.
 • Glicerynę destylowaną - materiał paszowy.
 • Glicerynę destylowaną II gatunku.

Gliceryna I gatunku powstaje w procesie wielostopniowego oczyszczania, destylacji i rektyfikacji gliceryny surowej, stanowiącej produkt uboczny procesu transestryfikacji olejów roślinnych.

Oferowana przez nas gliceryna jest produkowana w 100% z oleju rzepakowego, wytłoczonego z rzepaku nie modyfikowanego genetycznie (NON GMO). Jej produkcja odbywa się zgodnie ze standardami ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 oraz systemem GMP+B2 zawierającym elementy HACCP jak również spełnia wymagania Europejskiej Pharmacopei (EU Ph 8.0.).

Proponujemy współpracę handlową w zakresie gliceryny o jakości farmaceutycznej oraz gliceryny technicznej. Wybrane możliwości zastosowania gliceryny:

 • produkcja chemii gospodarczej, materiałów wybuchowych, płynów eksploatacyjnych, farb, lakierów, rozpuszczalników,
 • produkcja polioli,
 • przemysł kosmetyczny,
 • przemysł spożywczy - dodatek do żywności (E-422),
 • materiał paszowy.
Olej rzepakowy

Olej rzepakowy rafinowany do celów spożywczych

W swoim Zakładzie Olejów Roślinnych zlokalizowanym w Tychach Komagra Sp. z o.o. produkuje najwyższej jakości olej rzepakowy rafinowany do celów spożywczych. Powstaje on w 100% z rzepaku dostarczanego przez polskich rolników przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych zgodnych z normami BRC/IFS, GMP+, OHSAS 18001, HACCP, SEDEX i ISCC.

Olej przez nas produkowany charakteryzuje się:

 • wysoką temperaturą dymienia (powyżej 240ᴼC), co sprawia, że idealnie nadaje się do smażenia czy pieczenia potraw;
 • wysoką temperaturą zapłonu (powyżej 300ᴼC), co sprawia, że doskonale sprawdza się w przemysłowej obróbce termicznej różnych artykułów spożywczych;
 • idealną w prawidłowej diecie proporcją kwasów tłuszczowych wielonienasyconych omega-6 i omega-3;
 • smakowitością ocenianą najwyżej przez niezależne laboratoria badawcze.

W relacjach B2B oferujemy olej pakowany:

 • luzem w cysterny samochodowe,
 • w paletopojemniki o pojemności 1 m3.

Olej Rzepakowy Polski

Odbiorcom indywidualnym oraz klientom z segmentu HORECA proponujemy produkowany przez nas olej rzepakowy rafinowany znany na rynku jako marka Olej Rzepakowy Polski:

 • Olej Rzepakowy Polski pakowany w butelki PET o pojemności 1 l,
 • Olej Rzepakowy Polski pakowany w butelki PET o pojemności 3 l,
 • Olej Rzepakowy Polski pakowany w butelki PET o pojemności 5 l.

Olej Rzepakowy Polski lokowany jest w segmencie PREMIUM rynku olejów jadalnych i jest wysoko ceniony zarówno przez klientów indywidualnych, jak i przez profesjonalistów.

Olej Rzepakowy Polski doskonale sprawdza się w kuchni, zarówno przy termicznej obróbce potraw, jak i jako dodatek do surówek, sosów, dipów itp. Produkowany wyłącznie z polskiego rzepaku gwarantuje najwyższą możliwą jakość, a co za tym idzie, stanowi nieodłączną część zdrowej diety.

Jakość Oleju Rzepakowego Polskiego została potwierdzona przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, które nadało mu znak najwyższej jakości Q.

Komponenty paszowe

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa produkowana jest przez Komagra Sp. z o.o. w Zakładzie Olejów Roślinnych zlokalizowanym w Tychach.

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa otrzymywana jest w procesie tłoczenia oleju z nasion rzepaku o niskiej zawartości kwasu erukowego. W wyniku ekstrakcji zawartego w makuchu rzepakowym oleju (przy użyciu rozpuszczalników organicznych, głównie heksanu), powstaje finalny produkt.

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa jest produktem niemodyfikowanym genetycznie oraz wolnym od występowania pałeczek Salmonelli. Produkowana jest przy zapewnieniu najwyższego bezpieczeństwa produktu gwarantowanego przez system GMP+.

Ze względu na wysoką zawartość białka, śruta poekstrakcyjna rzepakowa stanowi w pełni wartościowy komponent paszowy w żywieniu zwierząt gospodarskich. Produkt stosowany jest głównie jako składnik mieszanek paszowych dla przeżuwaczy, trzody chlewnej oraz drobiu.

DDGS – podestylacyjny suszony wywar kukurydziany

DDGS produkowany jest w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice” BIOAGRA S.A. w Głębinowie k/Nysy.

DDGS powstaje poprzez oddziaływanie czynników fizycznych na podestylacyjny wywar kukurydziany w wyniku procesów: separacji na dekanterach, zagęszczania na wyparkach oraz niskotemperaturowego suszenia podczas których otrzymujemy najwyższej jakości białkowy materiał paszowy.

Wysoką jakość produkowanego DDGS–u zapewnia prowadzenie procesu produkcji zgodnie z zasadami systemów: GMP+B2; HACCAP; ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001. DDGS produkowany jest w standardzie GMO FREE.

DDGS kukurydziany znajduje zastosowanie bezpośrednio w żywieniu bydła ras mięsnych i mlecznych, w tym jako dodatek do pasz typu TMR (total mixed ratio).Z uwagi na wysoką zawartość białka chronionego (by-pass) stosowanie DDGS w żywieniu krów mlecznych ma bezpośredni wpływ na wysoki poziom białka w mleku.

DDGS jest stosowany z powodzeniem w żywieniu wszystkich gatunków drobiu ze szczególnym uwzględnieniem kur niosek. Zawartość naturalnych karotenoidów w DDGS korzystnie wpływa na właściwe wybarwienie żółtek jaj, natomiast zawarty w nim tłuszcz stanowi bogate i naturalne źródło energii.

DDGS stosuje się także w żywieniu trzody chlewnej we wszystkich grupach produkcyjnych z wyłączeniem najmłodszych prosiąt.

DDGS kukurydziany występuje w formie sypkiej lub granulowanej. DDGS granulowany może być oferowany także w kontenerach elastycznych typu big-bag o masie 1 t.

Mokry Placek Paszowy

Mokry Placek Paszowy produkowany jest w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice” BIOAGRA S.A. w Głębinowie k/Nysy. Mokry Placek Paszowy powstaje w wyniku mechanicznej obróbki kukurydzianego wywaru gorzelnianego, tj. separacji na dekanterach. Proces ten pozwala na zwiększenie suchej masy wywaru gorzelnianego z 15% do 35% przy jednoczesnym wzroście poziomu białka ogólnego aż do 35% w SM.

Mokry Placek Paszowy produkowany jest z zachowaniem procedur produkcyjnych wynikających z zastosowania certyfikatów GMP+B2; HACCAP; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.

Mokry Placek Paszowy stanowi gotowy komponent białkowy do pasz typu TMR w żywieniu bydła ras mlecznych i mięsnych oraz innych przeżuwaczy. Wysoka zawartość białka typu by-pass ma bezpośredni wpływ na zawartość białka w mleku i sprzyja poziomowi mięsności tusz. Mokry Placek Paszowy w sterylnych warunkach bardzo łatwo podlega naturalnym procesom kiszenia (w pryzmach pod folią, w rękawach foliowych i w balotach) co wydłuża jego przydatność do skarmiania nawet do 6 miesięcy.

Mokry Placek Paszowy znajduje zastosowane również jako białkowy komponent dawki pokarmowej w płynnym systemie żywienia trzody chlewnej.

Syrop Paszowy

Syrop Paszowy produkowany jest w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice” BIOAGRA S.A. w Głębinowie k/Nysy.

Syrop Paszowy powstaje z cienkiego wywaru gorzelnianego w procesie jego niskotemperaturowego zagęszczania na wyparkach podciśnieniowych. W procesie tym sucha masa wywaru wzrasta z 7% osiągając poziom 28-30%. Po procesie zagęszczania poziom białka ogólnego wzrasta do ok 18% w SM.

Proces produkcji Syropu Paszowego odbywa się pod reżimem certyfikatów: GMP+B2, HACCAP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Syrop Paszowy znajduje zastosowanie jako bardzo smaczny płynny białkowy komponent dawki pokarmowej dla wszystkich grup wiekowych w płynnym systemie żywienia trzody chlewnej. Można go też z powodzeniem stosować jako dodatek zapobiegający nadmiernemu wysychaniu na stołach paszowych pasz typu TMR oraz jako pójło dla bydła.

Olej kukurydziany surowy

Olej kukurydziany surowy produkowany jest w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice” BIOAGRA S.A. w Głębinowie k/Nysy. Olej kukurydziany wytwarzany jest w procesie przerobu ziarna kukurydzy na etanol z tzw. syropu kukurydzianego w wyniku procesu separacji na wirówce talerzowej. Wysoką i powtarzalną jakość zapewnia zainstalowany w linii produkcyjnej osuszacz podciśnieniowy gwarantujący znikomą zawartość wody w produkcie przy zachowaniu maksymalnej ilości tłuszczu.

Olej kukurydziany produkowany jest zgodnie procedurami i certyfikatami systemów: GMP+B2; HACCAP, ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.

Olej kukurydziany znajduje zastosowanie głównie jako źródło energii w żywieniu zwierząt monogastrycznych ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Wysoka zawartość naturalnych karotenoidów wyjątkowo korzystnie wpływa na właściwe wybarwienie żółtek jaj. Dodanie 1% oleju do pasz pełnoporcjowych zmniejsza zapylenie w budynkach inwentarskich. Olej kukurydziany sprzedawany jest luzem.

Surowce

Surowce do produkcji estrów metylowych

Zapraszamy do współpracy w zakresie dostaw surowców spełniających wymagania kryteriów zrównoważonego rozwoju do produkcji estrów metylowych takich jak:

 • oleje roślinne głównie olej rzepakowy surowy odszlamowany, rafinowany,
 • roślinne kwasy tłuszczowe,
 • tłuszcze zwierzęce,
 • oleje posmażalnicze.

Naszym priorytetem jest zapewnienie kontrahentom dostaw estrów metylowych najwyższej jakości.

Dlatego też do jakości surowców przywiązujemy ogromną wagę i w sposób ciągły monitorujemy ją w naszym laboratorium w Tychach, wyposażonym w najnowocześniejsze urządzenia.

Logistyka

Posiadamy własny transport wywrotek z certyfikatem GMP+ do przewozu towarów sypkich, takich jak zboża (pszenica, kukurydza, rzepak), śruta rzepakowa, DDGS. Dysponujemy również parkiem cystern kolejowych i autocystern do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3 – jak etanol (UN1170) – oraz innych płynnych towarów: estrów metylowych, oleju rzepakowego, gliceryny.

Doradzamy i świadczymy usługi spedycyjne w zakresie organizacji transportu surowców do produkcji (kukurydza, pszenica, rzepak itp.) oraz transportu wyrobów gotowych (DDGS, śruta rzepakowa, otręby pszenne granulowane, etanol paliwowy, techniczny i spożywczy, estry metylowe: RME i FAME, olej rzepakowy i kukurydziany, gliceryna itp.), zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Ponadto oferujemy przewozy drogowe towarów sypkich luzem (wywrotkami) wykonywane naszym własnym transportem.

Centralnym miejscem pracy Działu Logistyki BZK jest biuro w Koprkach k. Warszawy, z którego nadzorujemy sprawy logistyki, organizacji transportu własnego na zewnątrz, spedycji i zlecania transportów.

Awizowanie dostaw:

Kontakt do Działu Logistyki BZK

tel.: +48 22 53 29 888

Zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany ofertą? Wyślij zapytanie!