Dołącz do zespołu

Działając w ramach struktury, odpowiadamy za opracowanie i realizację polityki HR w zakresie zatrudniania, szkolenia i rozwoju pracowników wszystkich spółek powiązanych, za efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim, biorąc pod uwagę cele biznesowe poszczególnych spółek. W ramach współpracy prowadzimy rekrutację dla spółek: Bakoma Sp. z o.o., Polskie Młyny S.A., Komagra Sp. z o.o., Bioagra-Oil S.A., Bioagra S.A., BZK Group Sp. z o.o.

Nasze aktualne oferty pracy znajdują się na portalu:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dołączeniem do zespołu wykwalifikowanej kadry, zachęcamy do przesłania CV w formacie pdf wraz z umieszczeniem w dokumentach niezbędnej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.

Dla każdej spółki rekrutacja prowadzona jest poprzez odrębny adres aplikacyjny: