Kontakt

Siedziba

ul. Połczyńska 97A 01-303 Warszawa

Biuro i adres korespondencyjny

Koprki, ul. Jaśminowa 27 05-850 Ożarów Mazowiecki

Kontakt

tel: +48 22 532 99 70
fax: +48 22 532 99 71
e-mail: biuro@bzk.pl

Dane Spółki

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem:

KRS: 0000613237
NIP: 5223061461
REGON: 364275947